Specialisatie ouderengeneeskunde

Als specialist ouderengeneeskunde heb je een dynamisch vak. Je lost complexe medische vraagstukken op, maar zet ook je communicatieve vaardigheden in. Je werkt multidisciplinair en voert de regie. Het specialisme is uniek in de wereld en volop in ontwikkeling. Daar kun je helemaal in meegroeien. En door het groeiend aantal ouderen, blijft de vraag naar specialisten ouderengeneeskunde toenemen. Dit maakt ouderengeneeskunde het specialisme van nú!

Beweeg je muis over de kernwoorden in onderstaand plaatje en lees meer over het vak van specialist ouderengeneeskunde.

Specialist en generalist

Je bent zowel specialist als generalist
Je bent een specialist voor ziekten en aandoeningen bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Dit vraagt om specialistische kennis over functiestoornissen, multipathologie en polyfarmacie. Maar je bent ook generalist. Je hebt meer te maken met Parkinson dan een neuroloog, je ziet meer hartfalen dan een cardioloog! Het is bij elke patiënt weer anders.

Kwaliteit van leven

Je draagt direct bij aan kwaliteit van leven
Als specialist ouderengeneeskunde stel je de doelen van de kwetsbare oudere centraal. Welke mogelijkheden zijn er om iemand in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te leven als er allerlei beperkingen zijn? Je gaat uit van wat iemand nog wel kan. Je richt de zorg zo in dat de patiënt een zo gezond, zelfstandig en waardig mogelijk leven kan leiden.

Integrale aanpak

Je kijkt naar heel de mens
Je kijkt met een brede blik. Je kijkt niet alleen naar de ziekte(n) zelf, maar ook naar de gevolgen van gezondheidsproblemen voor het dagelijkse leven van de patiënt en zijn omgeving. Je ontwikkelt een integrale aanpak die alle relevante aspecten – fysiek, cognitief, mentaal en ethisch – omvat.

Maatwerk

Je levert maatwerk
Je hebt te maken met complexe casuïstiek. Er zijn zelden eenduidige oorzaken en effecten. Iedere patiënt is anders. Je moet de puzzel dus telkens opnieuw leggen. Samen met de patiënt – en waar nodig ook met de naasten – zoek je een behandeling die past bij de patiënt en zijn omgeving. Maatwerk pur sang!

Multidisciplinair

Je werkt multidisciplinair
Je werkt als specialist ouderengeneeskunde vanwege de aard van de klachten van patiënten vrijwel nooit alleen. Voor een goede behandeling werk je samen met andere zorgverleners. Je voert de regie over een multidisciplinair team. Dat kan bestaan uit verpleegkundig specialisten, psychologen, paramedici en verpleegkundigen.

Talent ontplooien

Je kunt vele talenten inzetten
Je voert de regie over complexe, vaak langdurige zorg. De patiënt is niet altijd meer in staat om bijvoorbeeld zonder meer de behandelmethoden te begrijpen. Met medische kennis alleen red je het niet. Lef, geduld, creativiteit, empathie, kunnen luisteren, communiceren – je hebt het allemaal nodig!

Autonomie

Je bent baas over je eigen agenda
Je hebt als specialist ouderengeneeskunde relatief veel autonomie. Je beslist zelf hoeveel tijd je voor een gesprek uittrekt, bent baas over je eigen agenda. Het specialisme biedt ook goede mogelijkheden om werken in de praktijk, onderzoek en beleid te combineren of om parttime te werken.

Ouderen én jongeren

Je werkt met ouderen én jongeren
Specialisten ouderengeneeskunde werken, de naam zegt het al, vooral met ouderen. Maar: je behandelt soms ook jongere patiënten met complexe aandoeningen, zoals niet-aangeboren hersenletsel of ALS. Ook jonge mensen komen in een verpleeghuis terecht, voor revalidatie of omdat ze een chronische ziekte hebben.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Je kunt je blijven ontwikkelen
Het specialisme ouderengeneeskunde is uniek in de wereld, met Nederland als gidsland. Op wetenschappelijk gebied zijn er haast oneindige mogelijkheden. Je kunt ook verdieping zoeken door kaderarts te worden in subspecialismen als psychogeriatrie, geriatrische revalidatie en palliatieve zorg. Ook kun je je verder ontwikkelen op het gebied van opleiden of als specialist ouderengeneeskunde eerste lijn.

Allerlei soorten werkplekken

Je kunt op verschillende plekken werken
Je kunt op allerlei plekken aan de slag. In een verpleeghuis, bij de GGZ, in een hospice. En in de eerstelijnszorg. Genoeg kansen dus, ook voor ondernemende artsen!

Is je interesse gewekt om specialist ouderengeneeskunde te worden? Bekijk dan welke vervolgstappen je kunt zetten.

Deel dit artikel: