Mogelijke aanpassing tarieven eerstelijnsverblijf

De tarieven voor eerstelijnsverblijf (ELV) worden mogelijk aangepast. De hoeveelheid behandeluren zijn in relatie tot de behandelbehoefte in het tarief nu te beperkt. Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat hij wil kijken naar de mogelijkheid van modulaire integrale bekostiging, waarin verschillende intensiteiten van behandeling mogelijk zijn. Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen: “Als specialisten ouderengeneeskunde ondersteunen wij dit van harte. We vinden het ook logisch om dit te bekijken in samenhang met aanverwante zorgvormen. Daarbij is het wel nodig om eerst een landelijk beeld te hebben per zorgvorm en daarna te kijken naar de samenhang. Dit vraagt een inventarisatie en dialoog tussen partijen en zorgprofessionals. Het plan daarvoor ligt al klaar. We gaan dus graag met de minister om tafel om tot de gewenste doorontwikkeling te komen. We zijn ook blij met de erkenning van minister Bruins voor de plek van het eerstelijnsverblijf en het geneeskundig proces van de specialist ouderengeneeskunde in de keten van zorg voor kwetsbare ouderen. Het ELV is namelijk een belangrijk middel om mensen veilig langer thuis te laten wonen, ziekenhuisopnames te voorkomen en verpleeghuisopname uit te stellen. Die doelstellingen worden alleen bereikt als ook daadwerkelijk alle zorg en behandeling die nodig is geleverd kan worden, daar waar dat ten goede komt aan de mogelijke terugkeer naar huis. Ruimte voor de professionele afweging en de samenspraak met de patiënt en mantelzorger is daarin essentieel. De specialist ouderengeneeskunde doet dit door middel van ‘triage’ en zorgt daarmee dat de zorg op de juiste plek geleverd kan worden. Dat er zowel voor triage, als voor het ELV een gezonde bekostiging moet zijn is logisch en we zijn dus blij met de extra middelen die daarvoor worden uitgetrokken.”

De mogelijk nieuwe financiering hangt volgens de minister samen met de zorgvorm aanvullende geneeskundige zorg – waarvan de overheveling van de Wet langdurige zorg naar de Zorgverzekeringswet voor 2020 gepland staat – en de geriatrische revalidatiezorg. Of een aanpassing van de tarieven daadwerkelijk plaatsvindt, wordt na de zomer bekend. Het was al bekend dat de minister extra middelen beschikbaar heeft gesteld in het akkoord Wijkverpleging voor verdere groei en ontwikkeling van het eerstelijnsverblijf: 20 miljoen euro per jaar erbij vanaf 2019, oplopend tot 80 miljoen euro in 2022.

Lees ook de artikelen op:
https://www.zorgvisie.nl/minister-verandert-eerstelijnsverblijf-tarieven/
https://www.verenso.nl/nieuws/kwaliteit-en-doorontwikkeling-eerstelijnsverblijf

Deel dit artikel: