De opleiding (III): leren van en in de praktijk

Van 13 september tot 12 november 2018 kun je weer solliciteren voor een opleidingsplaats als aios ouderengeneeskunde. De opleiding gaat van start op 1 maart 2019. Ben jij hier een geschikte kandidaat voor? Een kort inkijkje in het vak helpt je om deze vraag te beantwoorden. Deel III van een drieluik over de opleiding: leren van en in de praktijk.

Als specialist ouderengeneeskunde lever je zorg op maat. Tijdens de opleiding word je hierop voorbereid via een leeromgeving op maat. Je besteedt ongeveer 80 procent van je opleidingstijd aan werken in praktijk. De praktijk van alledag bepaalt voor een groot deel de inhoud van het onderwijs. Het cursorisch deel sluit hier zoveel als mogelijk is op aan.

Variatie in werkvormen

Een leeromgeving op maat is gevarieerd, maar ook evenwichtig. Met veel variatie in werkvormen. Je voert leergesprekken en gaat zelf aan de studie. Maar je gaat ook oefenen met je vaardigheden in een proefomgeving. De opleiding maakt uiteraard gebruik van moderne e-learning technieken en gebruik van social media voor het delen van kennis. Er is ook veel ruimte voor intervisie en supervisie. Je leert niet alleen van specialisten die in de praktijk werkzaam zijn, maar ook van de andere artsen die samen met jou in opleiding zijn tot specialist ouderengeneeskunde.

Dynamisch proces

De praktijkopleiding bestaat uit drie opleidingsperiodes en drie stages, verdeeld over drie jaar. In die periode leer je te werken in drie verschillende rollen: als hoofdbehandelaar, medebehandelaar en consulent. Tijdens de opleiding volg je een logisch pad dat loopt van eenvoudig naar complex. Je begint met eenvoudige, veelvoorkomende problemen. Daarna krijg je te maken met steeds complexere problematiek. Omdat de praktijk leidend is, verloopt dat proces natuurlijk nooit helemaal lineair. De praktijk is dat namelijk ook niet. Leren in de praktijk is een dynamisch proces, waarbij je aan de slag gaat met alles wat je tegenkomt. Leren in de praktijk betekent dan ook vooral leren van de praktijk.

Uitdaging

Denk jij dat je geschikt bent en durf je de uitdaging aan? Solliciteer dan hier voor een opleidingsplaats!

Meer weten over de opleiding?

– Ga naar de FAQ’s over Opleiding en Ontwikkeling
– Bekijk het landelijk opleidingsplan.
De opleiding (I): ben jij een geschikte kandidaat?
De opleiding (II): specialistische kennis, specifieke competenties

Deel dit artikel: