Reactie Verenso op troonrede: integrale aanpak arbeidsmarktproblematiek

Verenso is blij met de blijvende aandacht van de politiek voor ouderenzorg en de zes miljoen euro extra die vanaf 2019 wordt vrijgemaakt voor het werk van specialisten ouderengeneeskunde die in de eerste lijn werken. Maar naast geld, pleit Verenso ook voor voldoende zorgverleners. De personeelstekorten in de zorg lopen immers op en de werkdruk is hoog. Dit laatste komt mede doordat de complexiteit van zorgvragen toeneemt. Bovendien gaan veel specialisten ouderengeneeskunde over een aantal jaren met pensioen, terwijl de instroom in de opleiding achterblijft. Een zorgwekkend gegeven, zeker gezien het feit dat de specialist ouderengeneeskunde in toenemende mate de regie heeft als het gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen. Dat geldt niet alleen binnen het verpleeghuis, maar ook steeds vaker daarbuiten. Om patiënten de best-passende zorg te kunnen geven, pleit Verenso voor een integrale aanpak van de arbeidsmarktproblematiek. En Verenso pleit voor meer aandacht voor het specialisme ouderengeneeskunde in de opleiding Geneeskunde. Daarom roept Verenso de politiek op om hierover gezamenlijk in gesprek te gaan zodat er ook in de toekomst voldoende mensen zijn die dagelijks met passie en inzet werken voor de kwetsbare ouderen in onze samenleving.

Lees hier het persbericht van Verenso.

Deel dit artikel: