Persbericht: Aantal aios voor specialisatie ouderengeneeskunde groeit gestaag

Utrecht, 14 juni 2021

In september starten 100 aios in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dat brengt het totaal aantal ingestroomde aios in 2021 op 151. Dit is een stijging van 7,1% ten opzichte van 2020. Dit aantal is hard nodig om goede zorg te garanderen voor de groeiende groep kwetsbare ouderen.

Het percentage kandidaten dat door de selectie is gekomen, ligt ook iets hoger dan in 2020. Wij merken dat de kwaliteit van de artsen die solliciteert voor een opleidingsplaats toeneemt, terwijl de criteria voor toelating strenger zijn geworden. Dat maakt ons, ondanks de huidige pandemie, tevreden met de gestage groei van dit jaar.
De grote zorg voor de toekomst blijft. Voor 2021 en de komende jaren zijn er 260 opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar. Met de instroom van ‘slechts’ 151 aios vraagt dit om nog veel meer artsen die kiezen voor de specialisatie ouderengeneeskunde.

Kwaliteit opleiding hoog
Aios ouderengeneeskunde worden in de praktijk opgeleid door specialisten ouderengeneeskunde die geregistreerd Kaderarts Opleiden zijn of de KaderOpleiding Opleiden daartoe volgen. Dit maakt dat de kwaliteit van de opleiding en de persoonlijke begeleiding van de aios van hoge kwaliteit zijn.
Een specialist ouderengeneeskunde kijkt naar de patiënt in zijn totaliteit. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met dementie of complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten. Specialisten ouderengeneeskunde voeren de regie over hun multidisciplinaire zorg. Zij werken daarbij samen met (para)medici en andere zorgprofessionals. Deze patiënten wonen in verpleeghuizen, maar de specialist ouderengeneeskunde is ook steeds meer betrokken bij de thuiswonende kwetsbare oudere in de eerste lijn.

Interesse in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde?
Ben je basisarts of coschapper en wil je je (verder) specialiseren? Los je graag complexe medische vraagstukken op en zoek je dynamiek in je werk? En hou je van het regisseren van multidisciplinaire zorg? Dan is het specialisme ouderengeneeskunde iets voor jou! Loop een dagje mee met een specialist ouderengeneeskunde (in opleiding) of kom naar een informatiebijeenkomst. Kijk op www.ouderengeneeskunde.nu voor informatie, aanmelden en hoe je kan solliciteren.Lees hier de pdf-versie van het persbericht van 14-06-2021