Centraal opleidingsprogramma basisfase ouderengeneeskunde voor geneeskundig specialisten

Artsen met een afgeronde medische vervolgopleiding kunnen in aanmerking komen voor een centraal georganiseerd opleidingsprogramma voor de basisfase van de opleiding. Dit is een uniek traject voor geneeskundig specialisten met werkervaring om een carrièreswitch te maken. In dit traject, ben je in opleiding bij één van de vijf opleidingsinstituten, maar je start met een landelijk georganiseerd cursorisch onderwijsprogramma voor de basisfase. De basisfase van één jaar wordt verkort tot ongeveer vijf maanden. Na afronding van de basisfase, vervolg je de opleiding weer geheel op het eigen opleidingsinstituut.

Criteria en procedure

Om in aanmerking te komen voor dit opleidingstraject geldt het criterium: je bent geregistreerd als geneeskundig specialist in een erkend specialisme. Er geldt geen uitsluiting van specialismen. Dit traject geldt niet voor artsen met een profielregistratie, behalve voor artsen met een SEH-profiel. Verder geldt het reguliere sollicitatiereglement van de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Bij de toelating tot dit centrale opleidingsprogramma wordt gekeken naar eerder verworven competenties die relevant zijn voor de ouderengeneeskunde.

Als je dit opleidingstraject wil volgen, dan solliciteer je via SOON en geef je op het sollicitatieformulier je interesse voor het Centraal opleidingsprogramma basisfase ouderengeneeskunde en het instituut van je voorkeur aan. Als je toegelaten bent tot de opleiding en in aanmerking kunt komen voor het centrale opleidingsprogramma voor de basisfase, nodigt het hoofd van het opleidingsinstituut je uit voor een gesprek over mogelijke vrijstellingen. Het hoofd besluit of je deel kunt nemen het centraal georganiseerde opleidingsprogramma.

Opzet en inhoud Centraal opleidingsprogramma basisfase ouderengeneeskunde

Het centraal georganiseerde opleidingsprogramma is een traject op maat. Bij elke arts wordt specifiek gekeken welk onderwijs en welke stages nog nodig zijn om opgeleid te worden tot een volwaardige specialist ouderengeneeskunde. Bij voldoende deelnemers start dit programma zowel in maart als september. 

De basisfase van één jaar van de opleiding wordt in dit opleidingstraject verkort tot ongeveer vijf maanden. Naast het werken in de praktijk, volg je één dag per week onderwijs. SOON, als landelijk samenwerkingsverband van de gezamenlijke opleidingen, organiseert het onderwijs. Door deze centrale manier van organiseren, volg je het onderwijs in een groep met artsen die net als jij al ervaring als geneeskundig specialist hebben. Afwisselend zijn er onderwijsdagen bij Schola Medica te Utrecht en online-onderwijsdagen.

Tijdens de onderwijsdagen wordt aandacht besteed aan:

  • medisch handelen en methodisch werken in de ouderengeneeskunde
  • communicatie
  • samenwerking
  • praktijkvoering en financiering
  • leiderschap
  • uitwisseling tijdens ervaringsrondes
  • begeleide intervisie
  • wetenschap (Critically Appraised Topic)

Het centraal opleidingsprogramma voor de basisfase wordt afgerond met een beoordeling. Op dat moment vindt ook de overdracht naar het eigen opleidingsinstituut plaats, waar de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde verder wordt vervolgd en afgerond. Deze verdiepingsfase (jaar 2 en 3) kan mogelijk ook worden verkort op basis van de individuele vrijstellingen voor deze fase.

Stimuleringsregeling

Als je aangenomen bent voor het centrale opleidingsprogramma voor de basisfase kom je in dienst bij de SBOH. De SBOH bepaalt of je in aanmerking komt voor hun stimuleringsregeling.

Lees ook: ‘Ouderengeneeskunde als tweede carrière voor medisch specialisten’
Solliciteren kan via: https://www.soon.nl/kandidaten.