Specialisatie ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde behandelt patiënten met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen, maar soms ook jongere patiënten met een complexe zorgvraag. De patiënten wonen in een verpleeghuis of thuis. Zij hebben behandeling nodig voor hun dementie, complexe chronische aandoeningen, revalidatie of voor alles tegelijk. Als hoofdbehandelaar werk je multidisciplinair en voer je de regie. Dat doe je in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Als specialist ouderengeneeskunde heb je een uitdagend en dynamisch vak. Je kijkt naar de patiënt én naar diens omgeving. Daarvoor heb je specifieke medische kennis nodig, maar ook creatief talent om complexe medische puzzels op te lossen én goede communicatieve vaardigheden. De vraag naar medische zorg voor deze patiënten neemt toe en dus blijft er genoeg werk voor specialisten ouderengeneeskunde. Het specialisme is uniek in de wereld. Daar kun je volop (wetenschappelijk) aan meebouwen! Dit maakt ouderengeneeskunde tot het specialisme van NU!

specialisme ouderengeneeskunde

Specialist en generalist

Je bent zowel specialist als generalist. Specialist als het gaat om de ziekten en aandoeningen bij kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Dit vraagt om specialistische kennis over functiestoornissen, multipathologie en polyfarmacie. Maar je bent ook generalist. Je hebt meer te maken met Parkinson dan een neuroloog, je ziet meer hartfalen dan een cardioloog! Het is bij elke patiënt weer anders.

Kwaliteit van leven centraal

Je draagt direct bij aan de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Als specialist ouderengeneeskunde stel je de doelen van de kwetsbare oudere centraal. Welke mogelijkheden zijn er om iemand in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te leven als er allerlei beperkingen zijn? Je gaat uit van wat iemand nog wel kan. Je richt de zorg zo in dat de patiënt een zo gezond, zelfstandig en waardig mogelijk leven kan leiden.

Integrale aanpak

Je kijkt naar de hele mens, met een brede blik. Je kijkt niet alleen naar de ziekte(n) zelf, maar ook naar de gevolgen van gezondheidsproblemen voor het dagelijkse leven van de patiënt en zijn omgeving. Je ontwikkelt een integrale aanpak die alle relevante aspecten – fysiek, cognitief, mentaal en ethisch – omvat.

Multidisciplinaire zorg

Je werkt als specialist ouderengeneeskunde vanwege de aard van de klachten van patiënten vrijwel nooit alleen. Voor een goede behandeling werk je samen met andere zorgverleners, binnen en buiten het verpleeghuis. Je voert de regie over een multidisciplinair team. Dat kan bestaan uit verpleegkundig specialisten, psychologen, paramedici en verpleegkundigen.

Maatwerk

Je hebt te maken met complexe casuïstiek. Er zijn zelden eenduidige oorzaken en effecten. Iedere patiënt is anders. Je moet de puzzel dus telkens opnieuw leggen. Samen met de patiënt – en waar nodig ook met de naasten – zoek je een behandeling die past bij de patiënt en zijn omgeving. Maatwerk pur sang!

Oudere én jongere patiënten

Specialisten ouderengeneeskunde werken, de naam zegt het al, vooral met ouderen. Maar, je behandelt soms ook jongere patiënten met complexe aandoeningen, zoals niet-aangeboren hersenletsel of ALS. Ook jonge mensen komen in een verpleeghuis terecht, voor revalidatie of omdat ze een chronische ziekte hebben.

Binnen en buiten het verpleeghuis

Als specialist ouderengeneeskunde kun je op allerlei plekken aan de slag. In een verpleeghuis, bij de GGZ, in een hospice. En in de eerstelijnszorg. Genoeg kansen dus, ook voor ondernemende artsen!

Autonomie in je werk

Je hebt als specialist ouderengeneeskunde relatief veel autonomie. Je beslist zelf hoeveel tijd je voor een gesprek uittrekt, bent baas over je eigen agenda. Het specialisme biedt ook goede mogelijkheden om werken in de praktijk, onderzoek en beleid te combineren of om parttime te werken.

Talent ontplooien

Je kunt vele talenten inzetten. Je voert de regie over complexe, vaak langdurige zorg. De patiënt is niet altijd meer in staat om bijvoorbeeld zonder meer de behandelmethoden te begrijpen. Met medische kennis alleen red je het niet. Lef, geduld, creativiteit, empathie, kunnen luisteren, communiceren – je hebt het allemaal nodig!

Veel ontwikkelingsmogelijkheden

Het specialisme ouderengeneeskunde is uniek in de wereld, met Nederland als gidsland. Op wetenschappelijk gebied zijn er haast oneindige mogelijkheden. Je kunt ook verdieping zoeken door kaderarts te worden in subspecialismen als psychogeriatrie, geriatrische revalidatie en palliatieve zorg. Ook kun je je verder ontwikkelen op het gebied van opleiden of als specialist ouderengeneeskunde eerste lijn.

Interesse?

Meld je aan voor een informatiebijeenkomst of loop een dagje mee met een specialist ouderengeneeskunde (in opleiding).