Dick Ubachs, aios ouderengeneeskunde

“Een luisterend oor, een kundige en zorgzame arts aan het bed op de momenten dat het niet meer gaat en het niet goed zit”

‘Tot zij bijna honderd was, en zij vredig en omringd door familie in haar laatste levensfase stierf in haar eigen slaapkamer, heeft mijn oma bij haar dochter in huis en in nabijheid van haar overige kinderen en kleinkinderen gewoond. Voor haar was dit mooie geluk weggelegd, bij je dochter in huis wonen tot je laatste dag, op z’n Mediterraans. Voor haar was men er, thuis. Voor al die andere oma’s, en voor mensen die om welke reden dan ook de zorg, liefde en aandacht die in het verpleeghuis geboden wordt nodig hebben, wil ík er zijn.

Ook voor een stuk medische zorg: complex, veelzijdig, breed, uitdagend! Maar vooral ook om die tijd en aandacht te kunnen geven. Een luisterend oor, een kundige en zorgzame arts aan het bed op de momenten dat het niet meer gaat en het niet goed zit. Of wanneer het niet meer gaat, en dat eigenlijk toch ook niet zo erg meer is, misschien zelfs wel de langverwachte rust geeft. Om er voor de patiënt en diens naasten te zijn, tijdens de levensfase die iedereen wil bereiken, maar waarover niemand kan voorspellen hoe deze precies zal gaan verlopen: dát geeft mij voldoening, daarom word ik specialist ouderengeneeskunde.’


Meelopen met Dick Ubachs?

Wil je kennismaken met het specialisme ouderengeneeskunde? Loop dan een dagje mee met Dick of een andere aios of specialist ouderengeneeskunde. Meld je nu aan!