Doekje voor het bloeden

Ik ben over het algemeen zeer tevreden met de politieke koers die we in dit land varen. Maar soms begrijp ik gewoon even niet wat men wil bereiken. De zorgbonus van 1000 euro. Nou klinkt goed, maar ik zie niet helemaal voor me dat het zijn doel bereikt. Om te beginnen ging de discussie over waarom een arts niet en een verpleegkundige wel. Maar het gaat op mijn werk bijvoorbeeld ook over de praktijkverpleegkundigen die mogelijk buiten de boot vallen omdat ze in dezelfde salarisschaal vallen als paramedici, in tegenstelling tot de overige verpleegkundigen. En ik denk persoonlijk, wie is dan precies ondersteunend personeel die het straks ontvangt? Ook de overuren draaiende vakkenvuller die in de avond laat als ik boodschappen kwam doen, voor mij de schappen voorzag van toiletpapier en verse groenten? Voelde heel ondersteunend. De praktische uitvoering leek afgelopen week tot onrust te leiden. Even uitzoomend: we hebben het nu over deze eenmalige injectie die voor het moment -voor wie hem ook mag krijgen- een prettige bonus is, maar geen onderwaardering van zorgpersoneel zal verhelpen, vrees ik.. We staan voor een toekomst met potentiële nieuwe corona uitbraken en in de ”zwarte scenario’s” onvoldoende intensive care capaciteit omdat er tekorten zijn aan verpleegkundigen. En als dat niet gebeurd, hebben we sowieso de vergrijzing waarbij een zorgpersoneel tekort. Ik zou denken, doe lange termijn investeringen en doe dit door de geld lekken in de zorg te bekijken. Een is heel erg zichtbaar: de zzp krachten. Niet lang voor corona ontwikkelde zich een domino effect aan uitstroom van zorgmedewerkers in onder andere de verpleeghuiswereld. Afdelingen moesten korten in bedden aantallen, de revalidatie omzet verkleinde en allemaal vanwege personeel dat zijn kansen zag in zzp constructies in bijvoorbeeld de thuiszorg. Vanuit individueel opzicht vond ik het overigens begrijpelijk; loondienst is minder aantrekkelijk et cetera. Nu lijkt dit moment mij een uitgelezen kans om in gesprek te gaan met de vakbonden over o.a. salariëring van verpleeg- en verzorgend personeel om die waardering te verhogen, personeel in loondienst aan te trekken, geldlekken weg te werken. De bonus voelt als een doekje voor het bloeden, terwijl we eigenlijk een drukverband nodig hebben. Het is uiteraard een welkome blijk van waardering maar brengt ons niet tot de structurele veranderingen die de sector verpleging en verzorging wel nodig heeft, en verdiend.