‘Ik behandel iemand zoals ik later zelf behandeld wil worden.’

“Na mijn basisopleiding Geneeskunde heb ik eerst promotieonderzoek gedaan binnen de kinderoncologie. Hoewel dit iets heel anders lijkt dan de ouderengeneeskunde, zijn er ook raakvlakken. Zo zijn zowel kinderen als kwetsbare ouderen afhankelijk van anderen. Aanvankelijk wilde ik kinderarts worden, maar tijdens mijn promotietraject werd mijn vader ernstig ziek. Ik realiseerde mij toen hoe belangrijk het is om ouderen goed te begeleiden in de laatste fase van hun leven. En ook dat (door)behandelen niet altijd de kwaliteit van leven ten goede komt of past bij de wensen van de patiënt. Door deze ervaring besloot ik dat dit het specialisme is waarin ik verder wil. Ik vind het belangrijk dat ik patiënten behandel zoals ik later zelf behandeld zou willen worden. Dat betekent de rust en de tijd nemen en empathie tonen, zowel voor de oudere in kwestie als de naaste familie.”

Onderzoek onder aios

“Inmiddels zit ik in het tweede jaar van mijn opleiding Ouderengeneeskunde in het LUMC (Leiden). Vanwege mijn onderzoekservaring als promovendus ben ik gevraagd om onderzoek te doen naar de beleving van het onderwijsonderdeel ‘wetenschappelijk leeronderzoek’ dat onderdeel uitmaakt van onderwijs in evidence based medicine.  Dat betekende dus onderzoek doen onder aios! Door middel van vragenlijsten en individuele  interviews heb ik in kaart gebracht wat hun perceptie van onderzoek is en wat hun motivatie is om onderzoek te doen. Doel is om dit onderwijsonderdeel verder te verbeteren. Voor mij was het een ontzettend leerzame ervaring, omdat ik voor het eerst kwalitatief onderzoek heb gedaan en daar veel interessante informatie uit voort komt. Ook ben ik altijd geïnteresseerd in de kritische noot.”

Wetenschap brengt je verder

“Ik ben ervan overtuigd dat de wetenschap je kan helpen om verder te komen in de ouderengeneeskunde. Het heeft me geleerd om ‘out of the box’  te denken. Aan andere aios zou ik willen adviseren: oriënteer je breed, er zijn veel mogelijkheden voor een keuzestage en niet alleen intramuraal. Voor mij was dit onderzoek ook een kans om iets terug te doen voor mijn eigen opleidingsinstituut, het LUMC. En wat is er nu leuker dan je eigen kennis en ervaring met anderen te delen?”

Wing Tong, aios ouderengeneeskunde