Ik Zorg – jij ook?

Vanaf half oktober zien we in de media verschillende professionals uit de sector zorg en welzijn. Zij vertellen op tv, op websites en in andere media waarom zij in deze sector werken. Guus en Sjel van Ambulancezorg Limburg-Noord zijn als eersten aan de beurt, in een tv-commercial. De komende maanden zullen er nog vele zorgprofessionals volgen.

Naast Guus en Sjel delen ook andere zorg- en welzijnsprofessionals uit de ouderenzorg, eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg, GGD, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, kraamzorg, thuiszorg, de sector sociaal werk én het ziekenhuis hun ervaringen voor de campagne. Wat inspireert hen? Wat zijn hun ambities? Waar zijn ze trots op? In de sector zorg en welzijn is meer te kiezen dan je denkt. En wie kunnen beter uitleggen waarom het werken in deze sector zo bijzonder is, dan zorg- en welzijnsprofessionals zelf? Zij delen hun ervaringen vanaf nu via commercials op televisie, maar ook in uitgebreidere video’s op social media en ontdekdezorg.nl.

Campagne Ik Zorg

Deze uitingen zijn onderdeel van de campagne Ik Zorg. De campagne Ik Zorg ging in 2018 van start en is bedoeld om meer mensen te interesseren in werken in de zorg- en welzijnssector. Dat is belangrijk om nu en in de toekomst goede zorg en welzijn te kunnen bieden. De campagne is een samenwerking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met branche- en beroepsverenigingen, waaronder SOON en ouderengeneeskunde.NU. Op het platform www.ontdekdezorg.nl vindt iedereen die geïnteresseerd is in werken in zorg- en welzijnssector praktische handvatten en beschikbare vacatures in de regio. Ook kunnen zij er terecht voor loopbaanadvies van Sterk in je werk.