Nieuw competentieprofiel voor de specialist ouderengeneeskunde

Onlangs presenteerde Verenso (de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde) het nieuwe Competentieprofiel voor de specialist ouderengeneeskunde. Het competentieprofiel volgt het bekende CANMEDS-model met de competenties Medisch handelen, Communicatie, Samenwerking, Kennis & wetenschap, Maatschappelijk handelen, Organisatie en Professionaliteit.

Het competentieprofiel geeft mooi weer hoe breed het vak van de specialist ouderengeneeskunde is. Het zal ook de basis vormen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Een samenvatting van het competentieprofiel:

Medisch handelen

De specialist ouderengeneeskunde is een medisch expert op het gebied van interdisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen. Hij richt zijn behandeling, indien mogelijk en gewenst, op behoud, verbetering en begeleiding bij afname van functioneren, voert deze op geïntegreerde en persoonsgerichte wijze uit met als doel optimale regie en kwaliteit van leven voor de patiënt.

Communicatie

De specialist ouderengeneeskunde creëert en onderhoudt een effectieve behandelrelatie met de patiënt, rekening houdend met zijn context. Hij doet dit op motiverende en empathische wijze, op een voor de patiënt begrijpelijk en passend niveau, waarbij gezamenlijke besluitvorming vanzelfsprekend is.

Samenwerking

De specialist ouderengeneeskunde werkt samen met de patiënt en betrokken zorgprofessionals. Hij voert de inhoudelijke regie over het interdisciplinair werken in welke setting dan ook, benut andere expertises en stimuleert een gezonde teamontwikkeling met als doel goed afstemde, geïntegreerde zorg voor de patiënt.

Kennis & wetenschap

De specialist ouderengeneeskunde past de meest actuele wetenschappelijke inzichten toe op de specifieke context van de patiënt. Hij gaat adequaat om met situaties waarin er weinig wetenschappelijk kennis is. Draagt bij aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Ook blijft hij zich ontwikkelen in een door hem zelf onderhouden leercyclus.

Maatschappelijk handelen

De specialist ouderengeneeskunde is zich bewust van de impact van maatschappelijke ontwikkelingen op de medische zorg voor kwetsbare ouderen. Hij treedt op als ambassadeur voor alle doelgroepen waarvoor het specialisme staat. Hij is maatschappelijk betrokken en onderkent de medeverantwoordelijkheid van artsen voor het optimaal functioneren van de gezondheidszorg in de maatschappij, op patiënt, regionaal en landelijk niveau.

Organisatie

De specialist ouderengeneeskunde organiseert zijn eigen werkzaamheden vanuit een persoonlijke en een gemeenschappelijke visie van de vakgroep en organisatie. Hij toont leiderschap in het vernieuwen en innoveren ter continue verbetering van de medische zorg. De specialist ouderengeneeskunde is werkzaam binnen diverse zorgcontexten, zowel binnen instellingen, de eerstelijn, in ketens en in netwerken.

Professionaliteit

De specialist ouderengeneeskunde is een professional met aandacht voor de eigen
normen en waarden. Hij blijft zich ontwikkelen en handelt binnen zijn grenzen van
kennis en kunde.

Het gehele competentieprofiel vind je hier.