Parlement vraagt inkoopzekerheid voor specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

De leden van de Tweede Kamer zijn bezorgd of verzekeraars de zorg van een specialist ouderengeneeskunde binnen de eerste lijn voldoende inkopen. Alle fracties hebben de VWS-ministers opgeroepen om de zorgverzekeraars aan te zetten om de zorg van specialisten ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis in te kopen. Het parlement nam hierover een motie aan van PvdA, CDA en GroenLinks. Tijdens het Kamerdebat over de VWS-begroting begin november, had PvdA-Kamerlid John Kerstens de minister al gevraagd om verzekeraars te bewegen maatregelen te nemen, zodat kwetsbare thuiswonende patiënten volgend jaar ook echt een beroep kunnen doen op de specialist ouderengeneeskunde.

Verenso had in de aanloop naar het debat aandacht gevraagd voor de volgens de vereniging moeizaam verlopende inkoop van deze eerstelijnszorg voor komend jaar. Verenso stelt dat zorgverzekeraars onrealistische eisen stellen aan aanbieders van deze zorg, die volgend jaar voor het eerst vanuit het basispakket wordt vergoed.

Lees meer: