Persbericht: Instroom aios ouderengeneeskunde stijgt met 12%!

15 juni 2023

In september starten maar liefst 100 aios met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Met de 67 aios die in maart gestart zijn brengt dit het totaal aantal ingestroomde aios in 2023 op 167. Deze forse stijging van 12%, ten opzichte van 2022, zorgt voor vertrouwen in de toekomst van de ouderengeneeskunde.

“Mede door de groeiende aandacht voor het specialisme ouderengeneeskunde in het zorgveld en de goede samenwerking met onze partners wordt het gat tussen het aantal beschikbare opleidingsplaatsen van 260 per jaar en de instroom van 167 in 2023 steeds kleiner” aldus Raymond van de Walle, voorzitter SOON. De interesse voor het vak neemt toe. Dit ziet SOON met name terug in de grote belangstelling van jonge artsen bij onze informatiebijeenkomsten en meeloopdagen. En ook tijdens beurzen en op de campagnewebsite ouderengeneeskunde.nu. Naast de grotere interesse van jonge artsen komt een deel van de toegenomen instroom door artsen met een eerder afgeronde opleiding, die een carrièreswitch maken.

Om deze stijgende lijn voort te zetten blijft SOON zich inzetten om de opleiding en het vak bij geneeskunde studenten en basisartsen onder de aandacht te brengen. Dit doen wij onder andere samen met de SBOH, werkgever van ruim 3.500 artsen in opleiding en een aantal andere opleidingen buiten het ziekenhuis. Gezamenlijk zijn wij een campagne gestart om de artsen van de toekomst meer kennis te laten maken met de extramurale doktersvakken.

“Samen met onze partners zoals het ministerie van VWS, KNMG, NFU, SBOH en Verenso blijven we ons inzetten om het specialisme nog beter op de kaart te zetten.”, aldus Van de Walle. Door deze samenwerking en de inzet van alle ambassadeurs van het vak ziet hij de toekomst van de ouderengeneeskunde hoopvol tegemoet.

Interesse in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde?

Ben je basisarts of coschapper en wil je je (verder) specialiseren of wil je een overstap maken vanuit een ander specialisme? Los je graag complexe medische vraagstukken op en zoek je dynamiek in je werk? En hou je van het regisseren van multidisciplinaire zorg? Dan is het specialisme ouderengeneeskunde iets voor jou! Loop een dagje mee met een specialist ouderengeneeskunde (in opleiding) of neem deel aan onze online informatiebijeenkomst. Kom werken in het verpleeghuis als anios en ervaar het zelf. Kijk op www.ouderengeneeskunde.nu voor informatie, aanmelden en hoe je kan solliciteren.

Lees hier het persbericht van SOON