Persbericht: Instroom aantal aios voor specialisatie ouderengeneeskunde stabiel

Utrecht, 21 juni 2022

In september 2022 starten 90 aios met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dat brengt het totaal aantal ingestroomde aios dit jaar op 149. Dit betekent dat de instroom ten opzichte van 2021 stabiel is gebleven. De afgelopen jaren was er jaarlijks een kleine stijging te zien. Helaas is deze stijging dit jaar uitgebleven.

Voor de komende jaren zijn er 260 opleidingsplaatsen per jaar beschikbaar bij de vijf opleidingsinstituten. Met de instroom van 149 aios blijft de grote zorg en urgentie voor de toekomst om goede zorg te verlenen aan de groeiende groep kwetsbare ouderen. Meer instroom in de opleiding is essentieel. SOON blijft samen met alle partners de krachten bundelen en zich volop inzetten voor meer bekendheid voor de opleiding en het vak van de specialist ouderengeneeskunde.

Ouderengeneeskunde op de kaart
Na twee jaar van online evenementen zetten we het specialisme ouderengeneeskunde weer tijdens fysieke evenementen op de kaart. Tijdens de KNMG-carrièrebeurs van 18 juni hebben we deze kans gebruikt. SOON was aanwezig met een stand en workshop, waar veel studenten en basisartsen in gesprek gingen met onze aios en specialisten ouderengeneeskunde. Meer dan 250 enthousiaste bezoekers kwamen langs en maakte in de stand een ludieke foto met elkaar. We zien deze studenten en basisartsen hopelijk terug tijdens een informatiebijeenkomst, dag meelopen of in de toekomst om te solliciteren voor de opleiding.

Interesse in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde?
Ben je basisarts of coschapper en wil je je (verder) specialiseren? Los je graag complexe medische vraagstukken op en zoek je dynamiek in je werk? En hou je van het regisseren van multidisciplinaire zorg? Dan is het specialisme ouderengeneeskunde iets voor jou! Loop een dagje mee met een specialist ouderengeneeskunde (in opleiding) of neem deel aan onze online informatiebijeenkomst op 5 juli. Kijk op ouderengeneeskunde.nu voor informatie, aanmelden en hoe je kan solliciteren.