Persbericht: Wederom meer aios voor het specialisme ouderengeneeskunde

Utrecht, 16 december 2021

In maart 2022 starten 59 aios met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, is dit een kleine stijging. We zien elk jaar een lichte stijging van het aantal nieuwe aios. Maar dit is nog niet voldoende. Een grotere stijging is hard nodig om goede zorg te garanderen voor de groeiende groep kwetsbare ouderen.

Om deze specifieke zorg te garanderen is er nog een hoop werk aan de winkel, want Nederland is al volop aan het vergrijzen. Dat betekent dat het steeds belangrijker wordt dat er méér aios instromen, zodat er in de toekomst voldoende specialisten ouderengeneeskunde zijn en dat zij op een goede manier hun werk kunnen doen.

Om deze stijging voort te zetten, gaat SOON vol goede moed door met al haar activiteiten! De volgende sollicitatieperiode start op 1 maart 2022. Basisartsen kunnen dan tot en met 30 april 2022 solliciteren naar een opleidingsplaats bij een van de vijf opleidingsinstituten, waar zij vervolgens in september 2022 kunnen starten met de opleiding.

Ben je basisarts of coschapper en wil je ervaring opdoen of je verder specialiseren? Loop een dagje mee met een specialist ouderengeneeskunde (in opleiding), kom naar een informatiebijeenkomst of ontmoet ons op een congres. Kijk op www.ouderengeneeskunde.nu voor de agenda en meer informatie hierover.

De specialist ouderengeneeskunde
Een specialist ouderengeneeskunde kijkt naar de patiënt in zijn totaliteit. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met dementie of complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten. Specialisten ouderengeneeskunde voeren de regie over hun multidisciplinaire zorg. Zij werken daarbij samen met (para)medici en andere zorgprofessionals. Deze patiënten wonen in verpleeghuizen, maar de specialist ouderengeneeskunde is ook steeds meer betrokken bij de thuiswonende kwetsbare oudere in de eerste lijn.