Prinsjesdag: kabinet heeft aandacht voor specialist ouderengeneeskunde

Uit de stukken van Prinsjesdag 2019 blijkt dat het kabinet extra aandacht heeft voor voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners, in verpleeghuizen en de eerste lijn. In de Rijksbegroting stelt de minister van VWS dat hij in gesprek met het veld is over maatregelen om de instroom in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te verhogen.

SOON-voorzitter en specialist ouderengeneeskunde Eric van der Geer: ‘Wij voeren al enkele jaren de campagne ouderengeneeskunde.NU om meer basisartsen te enthousiasmeren voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Deze campagne begint vruchten af te werpen, maar we hebben nog lang niet genoeg specialisten ouderengeneeskunde opgeleid om de groeiende groep kwetsbare ouderen te kunnen behandelen. Wij zijn bijzonder content dat de minister in de Rijksbegroting refereert aan het plan van aanpak dat wij met Verenso, SBOH en ActiZ opstellen om gezamenlijk meer basisartsen aan te zetten om te kiezen voor ons prachtige vak. Wij verwachten dat de minister de daad bij het woord voegt en actief bijdraagt aan meer aandacht voor ouderengeneeskunde in de geneeskundeopleiding.’

Meer specialisten ouderengeneeskunde nodig

In 2018 hadden 5,4 miljoen mensen in Nederland meerdere chronische aandoeningen tegelijk. Naar verwachting groeit dit naar bijna 6,5 miljoen in 2040. Daarbij zal het aantal mensen met dementie verdubbelen. Dit komt enerzijds omdat door de medische vooruitgang mensen langer en beter kunnen leven met ziekten. Anderzijds komt het door vergrijzing die, in vergelijking met andere OESO-landen, heel sterk stijgt in Nederland. Naar verwachting verdubbelt het aantal 75-plussers in 2040, verdrievoudigt het aantal 90-plussers en verviervoudigt het aantal 100-plussers. Eric van der Geer: ‘Het ligt voor de hand dat deze groeiende groep ouderen meer zorg nodig zal hebben van specialisten ouderengeneeskunde. Maar niet alleen de bevolking vergrijst, ook de groep specialisten ouderengeneeskunde vergrijst. Binnen 10 jaar zal eenderde van deze groep met pensioen gaan. Dit vraagt om een grote groep nieuwe specialisten ouderengeneeskunde, terwijl het aantal basisartsen dat kiest voor de opleiding achterblijft. De campagne die wij voeren helpt, maar steun van de Rijksoverheid en andere partijen is noodzakelijk om het aantal specialisten ouderengeneeskunde echt op niveau te krijgen.’