Symposium: Ouderengeneeskunde als betekenisvolle tweede carrière

Steeds vaker worden medisch specialisten geconfronteerd met onvoldoende werkgelegenheid na afronding van de specialisatie of halen zij na een tijdje geen voldoening meer uit hun specialisme. Een overstap naar de ouderengeneeskunde kan dan interessant zijn. Met zo’n overstap voel je je weer echt dokter en krijg je een nieuwe kans op zingevend werk en werkplezier!

Wat heeft het specialisme ouderengeneeskunde allemaal te bieden?
Op deze vraag wordt uitgebreid ingegaan tijdens het symposium ‘Ouderengeneeskunde als betekenisvolle tweede carrière’.

Wanneer:   dinsdag 17 mei 2022
Tijdstip:   18.30 – 20.30 uur
Locatie:   Online via ZOOM


Programma

Voorzitter: Rick Lindhout

18.30-18.40     Opening en inleiding: ervaringen uit een coachingspraktijk
                          Rick Lindhout, arbeids- en organisatiepsycholoog 

18.40-18.50     Een inspirerend kijkje in de interprofessionele praktijk van HMC en                                 Laurens
                          dr. Monica van Eijk (HMC) en Jet van Esch (Laurens)

18.50-19.00     Specialisme Ouderengeneeskunde: verrijkend, verbindend,
                          verdiepend

                          prof. dr. Wilco Achterberg, specialist ouderengeneeskunde, LUMC en Topaz

19.00-19.10     Van internist-intensivist naar specialist ouderengeneeskunde: een                                   verfrissende stap
                          drs. Floris van Braam Houckgeest, specialist ouderengeneeskunde

19.10-19.20     Hoe ziet de opleiding specialisme ouderengeneeskunde er dan voor
                          mij uit?

                          drs. Raymond van de Walle, voorzitter bestuur Samenwerkende Opleidingen 
                           Ouderengeneeskunde Nederland (
SOON)

19.20-19.30     De financiële consequenties van een overstap naar de opleiding
                         ‘specialisme
ouderengeneeskunde’
                          drs. Hans Schmidt, manager externe zaken, SBOH, Utrecht

19.30-19.35      Uitleg plenair vragen stellen aan panel
                           Marianne van Asch

19.35-20.00     Plenaire vragen aan panel

20.00-20.05     Afsluiting
                          Rick Lindhout

20.05-20.25     Mogelijkheid om persoonlijke vragen te stellen aan één van de panelleden
                  

De informatieavond wordt aangeboden door de zorgorganisaties Careyn en Laurens in samenwerking met SOON (Samenwerkende Opleidingen specialisme Ouderengeneeskunde Nederland). De deelname is gratis.
Download hier het volledige programma


Aanmeldingsformulier:     

Momenteel hebben we nog geen nieuw datum.
Wil je meer informatie over het specialisme ouderengeneeskunde?
Meld je dan aan voor de informatiebijeenkomst.