Ouderengeneeskunde een trending topic? Jazeker!

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over de ouderengeneeskunde met als thema ‘trending’. De gemiddelde geneeskunde student zal deze twee onderwerpen niet zo snel aan elkaar linken. Tijd om hier verandering in te brengen!

Het is velen niet ontgaan, het ‘Manifest Ouderengeneeskunde’, in 2018 was dit een trending topic. ‘Meer handen aan het bed’ was de slogan van Hugo Borst, die dit manifest leidde. Mede hierdoor werden er door de Tweede Kamer vele miljoenen toegewezen ter verbetering van de ouderenzorg.

Een ander, meer recente trending topic was onze collega. Zij werd voor het tuchtcollege geroepen in verband met het uitvoeren van euthanasie bij een dementerende mevrouw. Zij kreeg een waarschuwing van het tuchtcollege, maar werd vervolgens nog wel door het OM vervolgd voor moord. De uitspraak van deze rechtszaak was opvallend: zij is vrijgesproken van rechtsvervolging, omdat zij zorgvuldig heeft gehandeld. Dit heeft heel wat stof doen opwaaien in onder andere ‘verpleeghuis-land’. Iets wat ergens ook wel de bedoeling is geweest van deze hele tuchtzaak en rechtsvervolging. Want in de nabije toekomst zal dit zeker vaker voorbij komen en gaan steeds meer artsen hiermee te maken krijgen.

Ten slotte is dit jaar de nieuwe wet ‘zorg en dwang’ ingegaan, welke naar verwachting ook wel met regelmaat het nieuws zal halen. Deze wet ‘WZD’ heeft de wet ‘BOPZ’ vervangen en is een meer passende wet voor zorg onder dwang voor zowel de ouderen- en gehandicaptenzorg, als de geestelijke gezondheidszorg. Een wet waar iedereen die in de zorg werkt mee te maken heeft.

Saai is het dus zeker niet in de verpleeghuis geneeskunde en dat zal het ook zeker niet worden. Ons vak is ontzettend dynamisch, zowel op de gesloten en open verpleeghuis afdelingen, maar ook op de geriatrische revalidatie afdeling. Deze laatstgenoemde afdeling heeft een grote turn-over van patiënten. Zij komen vanuit het ziekenhuis om verder aan te sterken met als doel binnen 6 weken weer naar huis te gaan. Vaak gaat dit goed, maar soms doen zich acute situaties voor, die direct handelen van de arts vereisen met soms zelfs het besluit terug in te sturen naar het ziekenhuis.

Als specialist ouderengeneeskunde laten wij ons ook steeds meer buiten het verpleeghuis zien. We schuiven aan bij multidisciplinaire overleggen in de ziekenhuizen om de samenwerking tussen ziekenhuis en de geriatrische revalidatie te verbeteren. En zo werken al vele collega’s in de 1e lijn op consulten basis van de huisarts en gaan zij vaak op huisbezoek om de situatie goed te kunnen beoordelen.

Zo zie je maar, je kan alle kanten op binnen ons mooie vak. Een vak wat afgelopen jaren een trending topic is geweest en de komende jaren zal blijven. En het mooiste blijft: het is en blijft een generalistisch specialisme waarin samenwerken centraal staat.

Deze blog werd geschreven door Bianca de Jong, zij is aios ouderengeneeskunde aan het LUMC (Leiden). Lees hier de andere blogs van Bianca.

Ben je geïnteresseerd in het vak en wil je meer informatie of een dag met ons meelopen? Neem dan contact op met info@soon.nl.