Wat zou jij doen als je een dag minister was?

Wat zou jij doen als je een dag minister was? Deze vraag stelde Hugo de Jonge (minister van VWS) aan specialist ouderengeneeskunde Lisa Bennink. Bekijk haar reactie in de Terugblikvlog #28 van Hugo de Jonge op Twitter.

Lisa spreekt een wens uit die bij alle specialisten ouderengeneeskunde leeft: de kennis en kunde uit het verpleeghuis inzetten buiten de deuren van het verpleeghuis, namelijk in de eerste lijn. Dat betekent dat de specialisten ouderengeneeskunde en de huisartsen veel meer samen willen werken om de oudere patiënten die thuis wonen te kunnen voorzien van goede medische zorg. Op dit moment is dit niet goed mogelijk, omdat specialisten ouderengeneeskunde niet direct hun werkzaamheden kunnen declareren bij een zorgverzekeraar. (Dit in tegenstelling tot de huisarts of andere zorgprofessionals in de eerste lijn als psychiaters, fysiotherapeuten en tandartsen.) Nu maken verpleeghuiszorgorganisaties (waar specialisten ouderengeneeskunde werken) afspraken met het lokale zorgkantoor over het aanbod wat zij kunnen leveren in de eerste lijn. Het wisselt sterk per regio of een oudere patiënt thuis gezien kan worden door een specialist ouderengeneeskunde. Dat moet dus beter geregeld worden!

En wat zegt Hugo de Jonge aan het eind? “Heel goed. Dat gaan we doen.” Mooi, daar houden we hem aan!