De week van aios ouderengeneeskunde Iris

2 juli 2022

Hoe ziet een week van een eerstejaars arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde eruit? Wij liepen mee met Iris Tijssen, zij is eerstejaars aios bij VOSON (vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde).

Fysieke terugkomdag op het opleidingsinstituut
“Eén keer in de week op donderdag vindt de terugkomdag in Nijmegen plaats. Hier volg ik samen met mijn opleidingsgroep onderwijs. Het programma is divers en vullen we (deels) gezamenlijk in.

De dag begon met het programma ‘Advanced Care Planning’, waarbij drie aiossen een casus vanuit de praktijk inbrachten en we deze gezamenlijk bespraken. Onder andere kwamen er vraagstukken over wel/niet insturen en dillema’s rondom het levenseinde aan bod.

Daarnaast vond de wekelijkse inbrengronde plaats. Hierin bespreken we lastige casussen of moeilijke situaties en proberen we elkaar verder te helpen. Ook is er ruimte om leuke ervaringen te delen.

Na de lunch gaven de jaarvertegenwoordigers en het opleidingshoofd Anne van den Brink een presentatie in de Lammerszaal.

In de middag volgden we met twee eerstejaars groepen het gastcollege ‘De oudere patiënt met huidziekten’ van een dermatoloog. Er werd veel casuïstiek besproken en onderwerpen zoals jeuk, huidmaligniteiten en eczeem kwamen aan bod. Het is leuk om de theorie direct aan de praktijk te kunnen koppelen. 

Stage in het verpleeghuis
Naast het volgen van onderwijs tijdens de terugkomdagen, ben ik voornamelijk te vinden in het verpleeghuis. Ik werk bij Thebe, dit is een grote organisatie met meerdere woonzorgcentra in Noord-Brabant. Ik ben betrokken bij verschillende (somatiek- en PG-) afdelingen op drie locaties. De dag begon op locatie Thebe Guldenakker.

Ik kwam hier voor de wekelijkse visite. Met de verpleegkundige heb ik het over verschillende cliënten gehad. We evalueerden bepaalde zaken, keken naar het medicatiegebruik en de bijzonderheden werden besproken.

Vervolgens ging ik langs bij de cliënten voor een gesprek of lichamelijk onderzoek. We gingen langs bij een mevrouw en hadden het over haar pijnklachten, we evalueerden samen de ophoging van haar medicatie. Ook besprak ik met een bewoonster hoe het ging met het lopen en haar duizeligheid. Daarnaast bezochten we een meneer om zijn wond te bekijken en een nieuw wondplan te maken.

Op weg naar de volgende cliënt, kwamen we langs de huiskamer en vroeg ik hoe het met mevrouw ging.

aios en verpleegkundige

Daarnaast gingen we langs bij de oudste bewoonster van de afdeling, zij is 99 jaar en behoudt goed haar eigen regie.

In de middag ben ik naar locatie Thebe Elisabeth gegaan. 

Hier lunchte ik met collega’s en had ik tijd voor het uitwerken van mijn visite en administratie. Daarnaast pleegde ik enkele telefoontjes met collega’s en overlegde ik met specialisten in het ziekenhuis. 

Ik woonde een multidisciplinair overleg (MDO) bij waarin we het behandelplan van de cliënt bespraken. Tenslotte sloot ik de dag af met een supervisiemoment met de specialist ouderengeneeskunde. Zij dacht mee over door mij ingebrachte casuïstiek, samen stelden we een beleid op. 

Na de laatste zaken verwerkt te hebben zat mijn dag erop.” 

Geschreven door Iris Tijssen, aios ouderengeneeskunde