Motie aangenomen voor coschap in de ouderengeneeskunde

12 juli 2022

De motie over aandacht voor een vast coschap ouderengeneeskunde binnen de studie geneeskunde is 7 juli aangenomen door de Tweede Kamer. Na jarenlange lobby is dit een belangrijke mijlpaal voor Verenso en SOON.

Naar aanleiding van het commissiedebat ‘Arbeidsmarktbeleid in de zorg’ op 6 juli jl. heeft Liane den Haan van Fractie den Haan donderdagavond 7 juli een motie ingediend, mede ondertekend door Kamerleden van VVD, CDA, SGP en GroenLinks. De Tweede Kamer heeft over deze motie gestemd en is aangenomen.

Inzetten om coschap te realiseren
In de motie wordt verzocht aan: “de regering om samen met de minister van OCW zich in te zetten om aandacht te vragen voor coschappen ouderengeneeskunde in de studie geneeskunde, zodat geneeskundestudenten kunnen kennismaken met dit vakgebied en er meer specialisten ouderengeneeskunde worden opgeleid en hierover voor 1 oktober 2022 in gesprek te gaan met de directies van de geneeskundeopleidingen”

Hoe werkt een motie
Moties zijn uitspraken van de Tweede Kamer, die door één of meer Kamerleden kunnen worden voorgesteld. In het algemeen zal een motie een beleidsstandpunt en/of een vraag aan het kabinet bevatten. Wanneer een meerderheid in de Kamer vóór een motie stemt krijgt deze politieke betekenis. Uiteindelijk is het aan het kabinet om te beslissen wat er met een aangenomen motie gebeurt.

Toezegging uit 2019 opnieuw op de kaart
Deze motie is belangrijk om de beschikbare opleidingsplaatsen te vullen en meer kwetsbare patiënten in de toekomst te kunnen verzekeren van zorg door specialisten ouderengeneeskunde. In 2021 zijn 151 aios gestart aan de opleiding, terwijl er 260 opleidingsplaatsen waren. In de Miljoenennota 2019 was al de toezegging opgenomen om na te gaan of in de studie geneeskunde een verplicht coschap bij een specialist ouderengeneeskunde opgenomen kan worden. Dit onderzoek is er nooit van gekomen. De notitie van Verenso voor het commissiedebat en de voorzet voor de motie heeft ertoe geleid dat deze werd opgepakt. Deze motie helpt in de lobby voor een verplicht coschap.

Gesprek staat gepland
We zijn blij met de motie en dat de boodschap wordt opgepikt. Na de zomervakantie staat een afspraak met SOON en minister Conny Helder ingepland om verder te praten.

Link naar artikel van Verenso