Er was eens een dokter…

Er was eens een dokter, een specialist ouderengeneeskunde. En op zomaar een dag…

Behandelde ze pijn bij een vrouw die er niet van kon slapen.
Vertelde ze aan een familie dat de dood van vader niet lang meer op zich zal laten wachten en dat de tijd voor afscheid nemen gekomen is.
Hield ze de koude hand van de stervende man vast.

Besprak ze in een moreel beraad met het team wat goede zorg is voor een vrouw die dat zelf niet meer kan aangeven.
Maakte ze met de dochter de afspraak om bij moeder geen levensverlengende behandelingen meer in te zetten.

Heette ze een nieuwe patiënt welkom en maakte samen met deze vrouw en de verpleegkundige het behandelplan.
Puzzelde ze op de vele medicijnen die deze vrouw al langere tijd slikt en stelde haar voor om dit de komende tijd aan te passen.
Behandelde ze een lelijke wond.

Vergat ze bijna te lunchen, maar genoot van de versgemaakte soep in het hospice waar ze werkt.
Sprak ze met de fysiotherapeut over bewegen en trainen bij een man met pijn in zijn been.
Overlegde ze met het team hoe ze het beste konden zorgen voor deze man, die ook problemen heeft met zijn geheugen.

Gaf ze uitleg aan een vrouw en haar zoon over palliatieve sedatie, en dat je daar niet dood van gaat.
Vertelde ze over haar ervaring met ‘gewoon’ doodgaan, en wat ze dan als dokter kan betekenen voor de vrouw en haar familie.
Brainstormde ze met collega’s in het onderwijs over communicatie rond de dood.

Hield ze een leergesprek met een aios huisartsgeneeskunde over hoe om te gaan met de wilsonbekwaamheid van een patiënt.
Bezocht ze een vrouw thuis op verzoek van een huisarts, die advies wilde over de zorg voor en behandeling van deze vrouw.
Belde ze met de huisarts om het advies af te stemmen,
Stond ze in de file en luisterde ze David Bowie op weg terug naar huis: ‘We could be heroes just for one day’.

Wat een mooi leven heeft die specialist ouderengeneeskunde!

specialist ouderengeneeskunde

Deze blog is geschreven door Margot Verkuylen is specialist ouderengeneeskunde. Ze ruimt graag tijd in voor een persoonlijk gesprek met basisartsen die meer willen weten over het specialisme ouderengeneeskunde.