Zak geld voor de ‘seniorenarts’ in de buurt

Naar aanleiding van de presentatie van de Miljoenennota afgelopen september verscheen er in meerdere media het bericht: ‘Extra zak geld voor de seniorenarts in de buurt‘. Wie is die ‘seniorenarts’? En wat betekent dit nu?

Seniorenarts = specialist ouderengeneeskunde

Met ‘seniorenarts’ wordt de specialist ouderengeneeskunde bedoeld. De specialist ouderengeneeskunde is de expert op het gebied van mensen die ouder zijn en de medische zorg die zij nodig hebben. Hij weet veel over de meest voorkomende aandoeningen bij de oudere patiënt en tot welke beperkingen deze kunnen leiden. Ook de huisarts weet hier veel over. Maar de groep ouderen thuis wordt groter en de medische problemen worden ingewikkelder. Dus de huisarts wil ook graag samenwerken met de specialist ouderengeneeskunde om zo samen de medische zorg voor deze ouderen zo goed mogelijk vorm te geven.

In de buurt?

Met ‘in de buurt’ wordt bedoeld dat de ouderen thuis of in hun eigen woonomgeving worden geholpen. Dit is de zogenaamde 1e lijn. Ze hoeven dus niet naar een ziekenhuis op verpleeghuis. In deze 1e lijn zijn de huisartsen de behandelend artsen van alle ouderen. De specialist ouderengeneeskunde kan gevraagd worden voor één of meerdere consulten bij oudere patiënten thuis. Het is ook mogelijk om een deel van de behandeling tijdelijk over te nemen van de huisarts.

Zorgminister Hugo de Jonge zegt: “De expertise van de specialist ouderengeneeskunde, die voorheen vooral in de verpleeghuiszorg aanwezig was, dient ook structureel aanwezig te zijn in de eerste lijn.” De specialisten ouderengeneeskunde kunnen de huisartsen ondersteunen en hopelijk onnodige ziekenhuisopnames voorkomen.

En dan de zak geld…

Hugo de Jonge belooft, vanaf 2019, 6 miljoen euro extra beschikbaar te stellen per jaar om de inzet van de specialist ouderengeneeskunde te financieren. Voor de rest van 2018 wordt er extra 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt er aan gewerkt om vanaf 2020 de inzet van de specialist ouderengeneeskunde te kunnen vergoeden vanuit de zorgverzekering.

Is dit goed nieuws voor de (toekomstige) specialisten ouderengeneeskunde?

Ja! Op dit moment werken er al specialisten ouderengeneeskunde in de 1e lijn, maar de afspraken hierover verschillen per regio. Dat betekent dat niet overal de specialist ouderengeneeskunde even gemakkelijk iets kan betekenen voor de oudere patiënten in de 1e lijn. Dit gaat dus beter worden dankzij het extra geld en de aankomende vergoeding vanuit de zorgverzekering.

En, last but not least, de specialist ouderengeneeskunde wordt zo ook veel beter toegankelijk voor de oudere patiënt die thuis woont. Een hele mooie ontwikkeling!