Opleiding specialist ouderengeneeskunde ook in Maastricht

Vanaf september 2019 kunnen artsen ook in Maastricht worden opgeleid tot specialist ouderengeneeskunde. Het is van groot belang dat er voldoende specialisten ouderengeneeskunde worden opgeleid om de groeiende groep ouderen zorg te kunnen geven die zij nodig hebben. Er zijn al opleidingen voor het specialisme ouderengeneeskunde in Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Leiden. Met de komst van de opleiding in Maastricht is er nu een betere spreiding van de opleiding over het land.

Eric van der Geer, voorzitter van SOON, de samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde: ‘Door de dubbele vergrijzing blijft de vraag naar specialisten ouderengeneeskunde toenemen. Daarvoor is het nodig dat meer artsen deze specialisatie kiezen. Het helpt als deze opleiding ook in het zuiden van het land kan worden gevolgd.’

De vraag naar specialisten ouderengeneeskunde neemt toe doordat het aantal ouderen groeit. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en hebben daar de zorg nodig die specialisten ouderengeneeskunde kunnen bieden. Specialisten ouderengeneeskunde leveren met name zorg aan kwetsbare ouderen met dementie of complexe chronische aandoeningen, maar soms ook aan jongere patiënten. Het maakt niet uit waar de patiënt verblijft; de specialist ouderengeneeskunde levert zorg binnen en buiten het verpleeghuis. Specialisten ouderengeneeskunde zijn meestal in loondienst van een verpleeghuis, maar werken ook steeds vaker als zelfstandige in de wijk. Voorzitter Eric van der Geer: ‘Omdat het aantal gegadigden voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde achterblijft bij de groeiende vraag naar dit specialisme, hebben de opleidingsinstituten vorig jaar de website www.ouderengeneeskunde.nu gelanceerd, met informatie over het vak. We hopen dat meer artsen kiezen voor de specialisatie ouderengeneeskunde zodat kwetsbare ouderen de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Eén ding is zeker, er is voldoende werk voor specialisten ouderengeneeskunde.’

Het Radboudumc en de Universiteit Maastricht gaan samen de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Maastricht aanbieden. Er zijn in Nederland drie opleidingsinstituten voor specialist ouderengeneeskunde: GERION (VUmc Amsterdam en UMCG Groningen), VOSON (Radboudumc Nijmegen en Universiteit Maastricht) en het Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden (SOOL) van het LUMC. Deze drie opleidingsinstituten werken samen in de stichting SOON.