Het EuGMS-congres: een internationale kijk op de ouderengeneeskunde

20 aios ouderengeneeskunde waren aanwezig op het 14e congres van de European Geriatric Medicine Society (EuGMS) in Berlijn. Zij konden erbij zijn via VASON, gefinancierd door de SBOH. Ook Nederlandse opleidingsdirecteuren, meerdere specialisten ouderengeneeskunde en promovendi bezochten het congres. Daarmee was ons land en vak goed vertegenwoordigd.

De aios ouderengeneeskunde verzorgden vier posterpresentaties:

1. Een studie naar functionele uitkomsten na geriatrische revalidatie na heupfracturen.

2. Het effect van point-of-care CRP-tests bij verpleeghuisbewoners met luchtweginfecties.

3. De resultaten van een systematische review naar doelen van advance care planning (ACP).

4. De opzet van haar RCT naar het wel of niet voorschrijven van antibiotica bij verpleeghuisbewoners met klachten passend bij een urineweginfectie.

In het novembernummer van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde verscheen een uitgebreider artikel over de Nederlandse deelname aan het congres.