Casus van de geriatrische revalidatieafdeling

ouderengeneeskunde

Mevrouw Jacobsen (78) wordt opgenomen op de geriatrische revalidatieafdeling van het verpleeghuis. Drie dagen geleden is zij gevallen op straat en daardoor heeft zij haar rechter heup gebroken. Ze is dezelfde dag geopereerd en kreeg een kop-halsprothese rechts. De operatie is goed verlopen en na 2 dagen mocht zij over naar de revalidatieafdeling. Het doel … Lees meer

Het EuGMS-congres: een internationale kijk op de ouderengeneeskunde

EuGMS

20 aios ouderengeneeskunde waren aanwezig op het 14e congres van de European Geriatric Medicine Society (EuGMS) in Berlijn. Zij konden erbij zijn via VASON, gefinancierd door de SBOH. Ook Nederlandse opleidingsdirecteuren, meerdere specialisten ouderengeneeskunde en promovendi bezochten het congres. Daarmee was ons land en vak goed vertegenwoordigd. De aios ouderengeneeskunde verzorgden vier posterpresentaties: 1. Een … Lees meer

Schrijf ook voor het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde!

Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO) wordt 6x per jaar online gepubliceerd en is voor iedereen vrij toegankelijk. De redactie bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde en iedereen die actief is binnen de ouderengeneeskunde mag een artikel aanbieden voor publicatie in het tijdschrift. Geneeskundestudenten en basisartsen schrijven voor het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde Martijn van der Meulen liep zijn … Lees meer

Toets je kennis: diabetes bij kwetsbare ouderen

diabetes

De vraag van deze week: hoe ga je om met diabetes bij een kwetsbare, oudere patiënt? Een 89-jarige vrouw is al lange tijd bekend met diabetes mellitus. Ze was redelijk goed ingesteld met orale medicatie. Een half jaar geleden bleek haar nierfunctie zodanig slecht te zijn, dat het noodzakelijk was om deze medicatie om te … Lees meer

Toets ook je kennis over de ouderengeneeskunde!

benzodiazepinen

Twee keer per jaar komen alle aios ouderengeneeskunde bij elkaar om een digitale kennistoets te maken. De toets bestaat uit 100 vragen en per keer worden er 5 onderwerpen gekozen waar de aios zich in moeten verdiepen. De gekozen onderwerpen zijn gebaseerd op de kenmerkende beroepssituaties (KBS) van de specialist ouderengeneeskunde. Zo werden de aios … Lees meer