Nieuwsbericht: Ouderengeneeskunde als tweede carrière voor medisch specialisten

Utrecht, 4 juli 2022

De opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde starten per 1 maart 2023 met een aangepast verkort opleidingstraject voor artsen met een afgeronde vervolgopleiding. Hiermee introduceert SOON (Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde Nederland) een uniek traject waarmee de grenzen van doorstroom en carrièreswitch verlegd worden. Op basis van eerder verworven competenties worden deze artsen opgeleid tot hooggekwalificeerde specialisten ouderengeneeskunde. Belangrijke uitgangspunten hiermee blijven dat de kwaliteit van de opleiding hoog blijft en de instroom toeneemt.

De instroom van artsen met een aanvullende expertise is een verrijking voor het vak van de specialist ouderengeneeskunde. Daarbij weet ik ook zeker dat het vak van de ouderengeneeskunde een verrijking voor deze artsen is” zegt Raymond van de Walle, bestuursvoorzitter SOON.

Toename van aantal artsen dat wil switchen naar de ouderengeneeskunde
SOON ziet de laatste jaren een toename van het aantal artsen met een afgeronde medische vervolgopleiding dat wil instromen in de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De interesse om de overstap te maken is nog vele malen groter. Dit blijkt uit de deelname van 45 specialisten tijdens de informatiebijeenkomst die SOON speciaal voor deze artsen organiseerde. Waarom stromen deze artsen niet allemaal in? Voor een deel van de groep geïnteresseerden is er een inkomensbarrière. Het gat tussen het laatste verdiende salaris als medisch specialist en het salaris dat zij gaan verdienen als zij in de opleiding instromen is aanzienlijk en vaak doorslaggevend om de keuze niet te maken, ondanks hun motivatie om voor het vak te kiezen.

Stimuleringsregeling 
Er komt met ingang van 2023 een stimuleringsregeling voor het omscholen van ervaren medisch specialisten. De regeling is ontworpen door de SBOH in samenwerking met ActiZ en SOON. Deze regeling zorgt voor een substantiële aanvulling op het reguliere basissalaris van een arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

“Wij zijn trots dat we hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de regeling om zo te voorzien in meer specialisten ouderengeneeskunde in onze sector” vertelt Ronald Schmidt, vicevoorzitter Bestuur ActiZ, kerngroep Revalidatie & Herstel.

Ook de SBOH, werkgever van artsen in opleiding tot specialisten ouderengeneeskunde, is verheugd met deze mogelijkheid. “We zijn blij met de totstandkoming van deze regeling. Het is één van onze kerntaken om samen met andere partijen nieuwe initiatieven te ontwikkelen. We werken continu aan een hoge instroom van een nieuwe generatie goed opgeleide artsen in de opleidingen die door de SBOH worden gefaciliteerd” aldus Kees Esser, voorzitter Raad van Bestuur.

Verkorte opleiding
De vijf opleidingsinstituten zien het aanbieden van het aangepaste traject met vrijstellingen als een belangrijke en noodzakelijke toevoeging om voldoende specialisten ouderengeneeskunde voor de toekomst op te leiden. De huidige instroom is onvoldoende en moet zeker verdubbeld worden. Daarnaast is het van maatschappelijk belang dat elke arts zich met passie en motivatie kan inzetten in zijn specialisme. Dit aangepaste traject met vrijstellingen is een op maat ingerichte opleiding van minimaal één jaar voor elk van deze artsen. Bij elke arts wordt vooraf specifiek gekeken welk onderwijs en stages nog nodig zijn om opgeleid te worden tot een volwaardige specialist ouderengeneeskunde.

Kwaliteit staat voorop en binnen dat kader zoeken we naar mogelijkheden om verkorting toe te kennen op basis van eerder verworven competenties, onder andere gedurende eerdere vervolgopleidingen”, zegt Martin Smalbrugge, hoofd opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde GERION.

Solliciteer vanaf 15 augustus
Op de website van de SBOH is vanaf half augustus informatie te vinden over de criteria om mogelijk in aanmerking te komen voor een financiële aanvulling. Meer informatie over de sollicitatiecriteria vind je op de website van SOON. Vanaf 15 augustus tot en met 14 oktober is het mogelijk om te solliciteren voor een opleidingsplaats voor start per 1 maart 2023.