Podcast: Medisch Onderwijs Podcast aflevering 15 – ouderengeneeskunde en palliatieve zorg

In deze aflevering van Medisch Onderwijs Podcast hoor je hoe collega’s Remco en Janine het thuiswerken ervaren, Janine met een op corona verdachte baby en Remco met veeleisende tieners. Dan – op 3:30 – kan je luisteren naar een interview met Anoek Aben, aios specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van de VASON. Daarna – op 14:00 een gesprek met Elske Bulte over onderwijs in palliatieve zorg en het levenseinde.