Schrijf ook voor het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde!

Het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (TvO) wordt 6x per jaar online gepubliceerd en is voor iedereen vrij toegankelijk. De redactie bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde en iedereen die actief is binnen de ouderengeneeskunde mag een artikel aanbieden voor publicatie in het tijdschrift.

Geneeskundestudenten en basisartsen schrijven voor het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde

Martijn van der Meulen liep zijn semi-artsstage in een verpleeghuis van Sutphene in Zutphen en daar kwam hij een 74-jarige patiënte tegen met het syndroom van Sweet. Hij schreef er samen met zijn begeleider aldaar een case report over voor het tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.

Mariëlle Winters is aios ouderengeneeskunde en zij verdiepte zich in de vraag of acetylcysteïne bij ouderen met COPD het aantal exacerbaties reduceert. Ze schreef daar een Critical Appraisal of Topic (CAT) over.

Basisarts wint de TvO-pen

Elk jaar wordt de TvO-pen uitgereikt aan de beste debuterende auteur in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. In 2017 werd deze TvO-pen gewonnen door een Anne Visser, anios ouderengeneeskunde! Als onderdeel van haar wetenschappelijke stage tijdens de geneeskundestudie schreef ze een literatuurstudie over deprescribing in het verpleeghuis. Lees hier haar winnende artikel.

Geïnspireerd door de ouderengeneeskunde?

Tijdens je coschappen of je werkzaamheden als basisarts kom jij vast ook interessante casuïstiek of klinische vragen tegen. Bedenk eens of het de moeite waard is om er een artikel over te schrijven. Overleg het altijd even met je begeleider of supervisor. Hij/zij kan samen met jou kijken wat een goede aanpak is voor het artikel.

Hier vind je meer informatie over het aanleveren van artikelen voor het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.