Toets je kennis: diabetes bij kwetsbare ouderen

De vraag van deze week: hoe ga je om met diabetes bij een kwetsbare, oudere patiënt?

Een 89-jarige vrouw is al lange tijd bekend met diabetes mellitus. Ze was redelijk goed ingesteld met orale medicatie. Een half jaar geleden bleek haar nierfunctie zodanig slecht te zijn, dat het noodzakelijk was om deze medicatie om te zetten in insuline.

a. Wat is bij deze patiënte het hoofddoel van de behandeling van de diabetes mellitus?

b. Welke streefwaarden van de glucose in het bloed mogen worden aangehouden bij deze patiënte?

Symptomen van een medisch probleem presenteren zich bij ouderen vaak anders dan bij jongeren. Zo ook bij een ontregeling van de glucosewaarden bij een patiënt met diabetes.

c. Welke symptomen bij ouderen kunnen wijzen op een hypoglykemie en welke op een hyperglykemie?

Klik hier voor de antwoorden.

Vorige week zijn we gestart met de terugkerende kennistoets over de ouderengeneeskunde. We stelden toen een aantal vragen over het gebruik van benzodiazepinen bij oudere patiënten. Gemist? Lees het hier terug.